Pozdravljeni!

slo ita eng

Jezikovna svetovalnica v okviru projekta JEZIKLINGUA je brezplačna in anonimna storitev, ki na področju jezikovnega svetovanja predstavlja pomembno novost, saj svoje delovanje navezuje na okolje jezikovnih stikov. Namenjena je govorcem slovenskega jezika, ki izhajajo z območja slovensko-italijanskega jezikovnega stikanja. Za cilj si v svetovalnici postavljamo dvig jezikovne ozaveščenosti uporabnikov. To bomo poskušali doseči z odgovarjanjem na vprašanja, ki so kakor koli povezana z jezikom, s posebnim poudarkom na italijansko-slovenskem jezikovnem stiku. Kakšna ta vprašanja bodo, je seveda odvisno od vas, uporabnikov svetovalnice, saj nam jih boste posredovali prav vi. V odzivu na vprašanja vam bomo skušali na razumljiv način odgovoriti in vam hkrati podati čim več koristnih jezikovnih informacij. V primeru jezikovnih zadreg vam bomo poskušali razložiti, zakaj do zadrege sploh prihaja ter kako in s kakšnimi pripomočki podobne zagate rešiti v prihodnosti.

Izbor prejetih vprašanj in odgovorov si lahko ogledate v izboru vprašanj in odgovorov. Vprašanja bodo v izboru seveda navedena povsem anonimno, brez kakršnih koli podatkov, ki jih je uporabnik navedel ob registraciji (pred pošiljanjem vprašanj in besedil se je potrebno registrirati).

Poleg vprašanj sprejemamo v ogled tudi kratka besedila v slovenskem jeziku (do 2.000 znakov), za katera vam bomo podali svoje mnenje glede jezikovne ustreznosti: ali bi bilo po naši oceni besedilo v širši javnosti sprejeto kot jezikovno primerno ali pa vam svetujemo, da pošljete besedilo v podrobnejši jezikovni pregled/lekturo. Če besedilo zahteva samo manjše popravke oziroma spremembe, bomo te tudi navedli in na kratko utemeljili. V vsakem primeru je seveda na vas, da se odločite, ali naše nasvete upoštevate ali ne.

Več o jezikovnem svetovanju si lahko preberete v razdelku jezikovno svetovanje, v razdelku gradivo najdete razne delovne liste, v razdelku koristne povezave pa povezave na zunanje spletne strani.